Dit event bevindt zich in de fase:

Dare2Cross

Organisatoren:

InnovationQuarter, in samenwerking met Da Vinci College, Albert Schweitzer Ziekenhuis, gemeente Dordrecht, Deal Drecht City, Economic Board Zuid-Holland

Inspiratie

Cliënten voorbereiden op terugkeer naar thuis kan onnodige herstarts voorkomen’
Het klinkt mooi: een kortere opname, waardoor de cliënt eerder naar huis mag. Dat kan er echter voor zorgen dat een cliënt onzeker wordt, en dat kan zelfs leiden tot een nieuwe opname. ->

‘Nieuwe technieken kunnen werk zorgmedewerker verlichten’
Slimme technologie kan voorkomen dat medewerkers in de zorg lichamelijke klachten krijgen. En vaak zijn die oplossingen óók goed voor de patiënten. ->

‘Laat een oudere voor een verhuizing nadenken over zijn of haar wensen’
Moeten we niet veel eerder aan ouderen vragen wat hun persoonlijke wensen en voorkeuren zijn bij de verhuizen naar een verpleeg- of verzorgingshuis? ->

‘Help omgeving ggz-patiënten met herkennen triggers’
Geef voormalig cliënten van een ggz-instelling, hun omgeving én de huisarts meer handvatten voor het herkennen van triggers, om zo recidive te voorkomen. ->

‘Hello 24/7 kan een puzzelstukje zijn in de toekomst van de zorg’
Wie gaat wanneer op bezoek bij pa of ma? Wie maakt het huis schoon? Hello 24/7 ontwikkelde voor die vragen een digitale infrastructuur. ->

Dare2Cross Let’s Tech Care

Hoe zorgen we samen voor meer innovatie in de zorg- en welzijnssector? Kunnen we bijvoorbeeld met digitalisering de kwaliteit verder verbeteren? Of hoe maken we zorg eenvoudiger en makkelijker vindbaar? Over deze – en andere – vragen gaat Dare2Cross Let’s Tech Care. Doel van dit traject is om partijen van binnen én buiten de zorg en welzijn samen te brengen, en te werken aan innovaties op het gebied van onder meer slimmer samenwerken in de (digi)zorg en het centraal stellen van gebruikerservaringen.

Over Dare2Cross

Dare2Cross is een aanpak om cross-sectorale innovatie te stimuleren. Tijdens Dare2Cross brengen we professionals uit verschillende sectoren en domeinen, die elkaar niet vanzelfsprekend zouden ontmoeten, samen. Om van elkaar te leren, om elkaar te inspireren! In Dare2Cross verkennen we mogelijke samenwerkingen om tot innovatie te komen.

Dare2Cross op 30 juni (Duurzaamheidsfabriek, Dordrecht)

Donderdagmiddag 30 juni gingen we aan de slag met de volgende drie challenges: Inzicht in persoonlijke wensen voor (verpleeghuis)opname, Onnodige herstart van behandelingen voorkomen, Vitale medewerkers door minder belastende en/of repeterende zorgtaken. (Lees meer over de challenges.) Deze bijeenkomst had community building als doel. Rondom bovengenoemde challenges bouwden we aan nieuwe ecosystemen.

Dare2Cross op 1 februari

Tijdens de digitale bijeenkomst Dare2Cross op 1 februari (10.00-12.00uur) gaan experts uit verschillende sectoren aan de slag met zes verschillende cases. Met welke innovaties houden de deelnemers zich al bezig? Welke innovaties zien we om ons heen? Hoe pakken andere sectoren dat aan? En wie kan ons daarbij helpen? Lees het artikel van Dare2Cross op 1 februari of lees het inhoudelijk verslag van deze bijeenkomst.

Dare2Shape op 11 oktober

Op 11 oktober vond de bijeenkomst Dare2Shape in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht plaats. Tijdens deze bijeenkomst gingen ruim twintig vertegenwoordigers van zorgpartijen uit de Drechtsteden aan de slag , onder professionele leiding van ‘IdeaDJ’ Ramon Vullings. Doel was het formuleren van concrete vraagstellingen: deze worden komende maanden uitgewerkt tot cases.

Over Dare2Cross Let’s Tech Care

Dare2Cross Let’s Tech Care wordt georganiseerd door InnovationQuarter, in samenwerking met Da Vinci College, Albert Schweitzer Ziekenhuis, gemeente Dordrecht, Deal Drecht City, Economic Board Drechtsteden.

Dit event bevindt zich in de fase:

Dare2Cross

Organisatoren:

InnovationQuarter, in samenwerking met Da Vinci College, Albert Schweitzer Ziekenhuis, gemeente Dordrecht, Deal Drecht City, Economic Board Zuid-Holland

Inspiratie

‘Nieuwe technieken kunnen werk zorgmedewerker verlichten’
Slimme technologie kan voorkomen dat medewerkers in de zorg lichamelijke klachten krijgen. En vaak zijn die oplossingen óók goed voor de patiënten. ->

‘Laat een oudere voor een verhuizing nadenken over zijn of haar wensen’
Moeten we niet veel eerder aan ouderen vragen wat hun persoonlijke wensen en voorkeuren zijn bij de verhuizen naar een verpleeg- of verzorgingshuis? ->

‘Help omgeving ggz-patiënten met herkennen triggers’
Geef voormalig cliënten van een ggz-instelling, hun omgeving én de huisarts meer handvatten voor het herkennen van triggers, om zo recidive te voorkomen. ->

‘Hello 24/7 kan een puzzelstukje zijn in de toekomst van de zorg’
Wie gaat wanneer op bezoek bij pa of ma? Wie maakt het huis schoon? Hello 24/7 ontwikkelde voor die vragen een digitale infrastructuur. ->

Inzicht in persoonlijke wensen voor (verpleeghuis)opname

Niemand kijkt ernaar uit om te worden opgenomen. Je komt dan immers terecht in een situatie waarin je een deel van je vrijheid verliest. Verpleeghuizen doen daarom hun best om dat verblijf zo aangenaam veraangenamen, zoals met dagbesteding en bezoekuren. Maar het kan anders en vooral persoonlijker en individueler!

Zou het niet mooi zijn als bij een opname meer rekening gehouden wordt niet alleen onze medische, maar ook persoonlijke wensen? Die wensen zouden misschien zelfs de basis kunnen zijn voor een match tussen het aanbod van de zorgorganisatie en je wensen..

Wat is nodig om vraag een aanbod beter op elkaar af te stemmen? Wat kunnen we leren van bijvoorbeeld Netflix: dat geeft filmsuggesties die passen bij ons eerder kijkgedrag. Of van Booking.com, dat hotels voorstelt die voldoen aan zoveel mogelijk van onze wensen?

Onnodige herstart van behandelingen voorkomen

Om de druk op zorgorganisaties te verminderen, is er steeds vaker sprake van een korte opname of behandeling en nazorg in de thuisomgeving. Maar waar moet je als zorggebruiker dan precies op letten? Klopt het dat je bepaalde bijwerkingen ervaart? Had de pijn nu niet al weg moeten zijn? Gevolg: onduidelijkheid, onzekerheid, druk van naasten en uiteindelijk zelfs meer herstarts van behandelingen.

Zou het niet mooi zijn als we die onzekerheid kunnen wegnemen, bijvoorbeeld door betere informatievoorziening en nieuwe vormen van persoonlijke begeleiding? Wat is nodig om dusdanige persoonlijke nazorg te ervaren dat herstart van een behandeling niet langer nodig is?

Wat kunnen we leren van bijvoorbeeld de klantenservice van Ziggo die suggesties geeft als je internet eruit ligt (om zelf aan de slag te gaan voordat een monteur langskomt)? Of van een beslisboom voor het invullen van een belastingaangifte?

Vitale medewerkers door minder belastende en/of repeterende zorgtaken

Werk in de zorg is verrijkend, dankbaar en uitdagend! Is het belastend dan kost het je energie. Patiënten omdraaien of in een rolstoel hijsen, herhalende werkzaamheden, noem maar op. Bovendien bestaat de kans dat een medewerker minder alert wordt bij repeterende zorgtaken.

Hoe kunnen we personeel ondersteunen zodat de zorgtaken prettiger en makkelijker zijn, en zodat ze voldoening en energie geven in plaats van nemen? Is dat een kwestie van nieuwe taken, of nieuwe techniek?

Zou het niet mooi zijn we zorgtaken lichter en leuker kunnen maken? Wat is nodig om zorgtaken minder belastend en/of repeterend te maken? Wat kunnen we leren van bijvoorbeeld de bouw waarin spullen getild worden met een exoskelet of de maakindustrie waarbij Augmented Reality wordt ingezet om personeel te ondersteunen bij klussen die veel herhalende taken bevatten?

Dit event bevindt zich in de fase:

Dare2Cross

Organisatoren:

InnovationQuarter, in samenwerking met Da Vinci College, Albert Schweitzer Ziekenhuis, gemeente Dordrecht, Deal Drecht City, Economic Board Zuid-Holland

Inspiratie

‘Nieuwe technieken kunnen werk zorgmedewerker verlichten’
Slimme technologie kan voorkomen dat medewerkers in de zorg lichamelijke klachten krijgen. En vaak zijn die oplossingen óók goed voor de patiënten. ->

‘Laat een oudere voor een verhuizing nadenken over zijn of haar wensen’
Moeten we niet veel eerder aan ouderen vragen wat hun persoonlijke wensen en voorkeuren zijn bij de verhuizen naar een verpleeg- of verzorgingshuis? ->

‘Help omgeving ggz-patiënten met herkennen triggers’
Geef voormalig cliënten van een ggz-instelling, hun omgeving én de huisarts meer handvatten voor het herkennen van triggers, om zo recidive te voorkomen. ->

‘Hello 24/7 kan een puzzelstukje zijn in de toekomst van de zorg’
Wie gaat wanneer op bezoek bij pa of ma? Wie maakt het huis schoon? Hello 24/7 ontwikkelde voor die vragen een digitale infrastructuur. ->

Terugblik Dare2Cross 1 februari

Dare2Cross Let’s Tech Care startte in 2021 met eerste verkenningen en bijeenkomsten. Op basis daarvan werden vijf concrete cases geformuleerd. Deze cases stonden centraal tijdens een overkoepelende, tussentijdse bijeenkomst op 1 februari. Daaraan deden onder meer zorginstellingen, ondernemers, overheden en kennisinstellingen mee.

Input leveren op cases

Tijdens de bijeenkomst stonden vijf cases centraal. De deelnemers werden op basis van hun profiel en persoonlijke voorkeuren verdeeld over kleine werkgroepen. Deze werkgroepen gingen met de volgende vraagstellingen aan de slag:

  • Overbruggingszorg met aandacht voor persoonlijke wensen: Hoe zorgen we dat iedereen in de Drechtsteden weet voor een opname waar hij / zij aan toe is en hoe en welke acties hij ter voorbereiding kan nemen?
  • Betere aansluiting zorg thuis en in een zorginstelling: Hoe maken we de zorg thuis net zo goed als in een zorginstelling?
  • Beter faciliteren van mantelzorgers: Hoe zorgen we ervoor dat mantelzorgers precies weten bij wie ze terecht kunnen voor een specifieke zorgvraag?
  • Werken aan je eigen veerkracht is leuk: Hoe overtuigen we iedereen in de regio dat werken aan je persoonlijke veerkracht plezierig is?
  • Werknemers helpen met hun eigen preventie: Hoe helpen we medewerkers hun eigen welzijn te verbeteren?

Elke werkgroep ging aan de slag met enkele vragen en opdrachten over deze cases. Ze beantwoordden vragen als: Welke oplossingsrichtingen of technologieën ken je en/of waar ben je zelf mee bezig? De afrondende opdracht was het input geven op de volgende zin: ‘Zou het niet fantastisch zijn als gebruikmaken van zodat .’ In de bijlage van dit document vindt u links naar de Miro-boards, waarop de deelnemers hun input konden invullen.

De discussies binnen de werkgroepen waren energiek en positief, oordeelden de moderators. “Er werd vanuit oplossingen gesproken vanuit de ervaring van de deelnemers”, vertelde een van de gespreksleiders. En ook de deelnemers waren positief: “Hartstikke vlot en lekker tempo.”

Het resultaat

Deelnemers aan de werkgroepen werden uitgedaagd cross-sectoraal te denken. Ofwel: niet alleen kijken naar wat al gebeurt in de zorg en welzijn, maar ook naar mogelijke oplossingen in andere sectoren. Die oplossingen kunnen door het principe van copy/adapt/paste eventueel worden toegepast in de zorg en welzijn. De oplossingsrichtingen volgen allen de rode lijn ‘vinden, volgen, vooruitzien’. Of het nu gaat om mantelzorgers of om professionals in de overbruggingszorg: in alle gevallen willen betrokken partijen eenvoudig informatie en kennis vinden, ontwikkelingen kunnen volgen en kunnen voorspellen welke ontwikkelingen zich aandienen.

Vanzelfsprekend zijn daarbij enkele belangrijke randvoorwaarden én vragen, zoals de mogelijke winst voor de zorg en welzijn, de daadwerkelijke aanwezigheid van de vraag/behoefte, de beschikbaarheid van budget, mogelijk geïnteresseerde partijen binnen/buiten de zorg en welzijn, beschikbaarheid van gewenste/gedroomde technieken, en vooral: wie zet de eerste stap, en wie doet er mee? Deze twee laatste vragen staan centraal tijdens een volgende bijeenkomst.

Per case staan hieronder de meest opvallende input en concrete vervolgstappen

Overbruggingszorg met aandacht voor persoonlijke wensen
Bij deze case was veel input gericht op het mogelijk maken dat professionele zorgverleners en/of mantelzorgers informatie kunnen vinden. Dit zou in de vorm van een digitaal platform kunnen zijn, het liefst met een goede zoekfunctie. Benoemde vraagstukken waren: een regionaal overzicht van beschikbare plaatsen voor intramurale zorg, een regionaal methodische advanced care planning voor de persoonlijke wensen voor opname (bijvoorbeeld via een Wensenboekje)

Betere aansluiting zorg thuis en in een zorginstelling

Bij deze case stonden informatievoorziening, monitoring en sensoring centraal. De gebruikers hiervan zijn divers: van hulpbehoevenden (die onafhankelijk advies willen, bijvoorbeeld via een platform, een peer netwerk of augmented reality) als van zorgaanbieders (die op afstand bijvoorbeeld patiënten kunnen willen monitoren). Benoemde vraagstukken waren: telemonitoring, een vergelijkingswebsite met aanbieders en de inzet van VR0 en AR-oplossingen.

Beter faciliteren van mantelzorgers

Ook bij deze case staat informatievoorziening centraal. Hierbij werden technieken als chatbots, dashboards, apps, social media, communities en websites genoemd. Benoemde vraagstukken waren: de ontwikkeling van een platform (zoals Magister).

Werken aan je eigen veerkracht is leuk

Onder meer jongeren, ouderen, supermarkteigenaren en wijkbewoners zouden meer informatie moeten kunnen vinden over gezonde voeding en een gezonde levenshouding. Deze informatievoorziening zou kunnen plaatsvinden met bijvoorbeeld een app of qr-codes. Benoemde vraagstukken waren: een digitale vindplaats voor gezonde producten.

Werknemers helpen met hun eigen preventie

Ook bij deze case werd veel gesproken over informatievoorziening over onder meer voeding en levenshouding. Daarnaast zou het goed zijn werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen door verplicht aandacht te besteden aan vitaliteit, en daarvoor ook budgetten vrijmaken. Benoemde vraagstukken waren: gepersonaliseerd leefstijladvies (bijvoorbeeld door de inzet van smart watches).

Over Dare2Cross Let’s Tech Care

Dare2Cross Let’s Tech Care wordt georganiseerd door InnovationQuarter, in samenwerking met Da Vinci College, Albert Schweitzer Ziekenhuis, gemeente Dordrecht, Deal Drecht City, Economic Board Drechtsteden.

Dit event bevindt zich in de fase:

Dare2Cross

Organisatoren:

InnovationQuarter, in samenwerking met Da Vinci College, Albert Schweitzer Ziekenhuis, gemeente Dordrecht, Deal Drecht City, Economic Board Zuid-Holland

Inspiratie

‘Nieuwe technieken kunnen werk zorgmedewerker verlichten’
Slimme technologie kan voorkomen dat medewerkers in de zorg lichamelijke klachten krijgen. En vaak zijn die oplossingen óók goed voor de patiënten. ->

‘Laat een oudere voor een verhuizing nadenken over zijn of haar wensen’
Moeten we niet veel eerder aan ouderen vragen wat hun persoonlijke wensen en voorkeuren zijn bij de verhuizen naar een verpleeg- of verzorgingshuis? ->

‘Help omgeving ggz-patiënten met herkennen triggers’
Geef voormalig cliënten van een ggz-instelling, hun omgeving én de huisarts meer handvatten voor het herkennen van triggers, om zo recidive te voorkomen. ->

‘Hello 24/7 kan een puzzelstukje zijn in de toekomst van de zorg’
Wie gaat wanneer op bezoek bij pa of ma? Wie maakt het huis schoon? Hello 24/7 ontwikkelde voor die vragen een digitale infrastructuur. ->

Thema en cases

Thema: Goed geregeld, met oog voor de mens

Mensen die zorg nodig hebben, bevinden zich vaak in een afhankelijke, kwetsbare positie. Ze hebben immers anderen nodig voor hun welbevinden of gezondheid. Hun directe omgeving leeft juist vaak in onzekerheid: gaat alles goed, en wat zijn de volgende stappen? Gelukkig is er hiervoor steeds meer aandacht. Maar er zijn kwesties waarop de zorg nog stappen kan zetten, bijvoorbeeld als het gaat om aansluiten bij de belevingswereld en mogelijkheden van de betrokkenen.

1. Overbruggingszorg met aandacht voor persoonlijke wensen

Mensen die opgenomen moeten worden in een verpleeghuis wonen in de tussentijd thuis óf elders. In deze periode is er aandacht nodig voor de cliënt, zijn omgeving en de best passende en voldoende intensieve zorg in huis. Deze zogenaamde overbruggingszorg is dus een tijdelijke maatregel: mensen worden thuis verzorgd en gesteund tot de beste zorg op juiste plek mogelijk is. Dit betekent voor de cliënten en hun directe omgeving een onzekere tijd: waar en wanneer kunnen ze verhuizen, en wat gebeurt er in de tussentijd? Terwijl juist rust, duidelijkheid belangrijk zijn, en mensen graag controle over hun situatie hebben. De zorg zou dan ook vaker de vraag moet stellen: wat vindt ú belangrijk? Ofwel: geef mensen de regie, inzage in het proces en handvatten om deze tijd goed te overbruggen.
Hoe zorgen we dat iedereen in de Drechtsteden weet voor een opname waar hij / zij aan toe is en hoe en welke acties hij ter voorbereiding kan nemen?

2. Betere aansluiting zorg thuis en in een zorginstelling

Een patiënt die ontslagen wordt uit een zorginstelling, mag terug naar de thuissituatie. Maar deze verplaatsing brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, zeker als het gaat om de zorg rond het mentaal welzijn. Zo moet de verzorgmomenten opnieuw ingericht worden. Dit vraagt om nieuwe en duidelijke afspraken; aansluitend bij het leven van de client en zijn gezin. Dit is vaak een ondoorzichtig proces voor de patiënt en zijn of haar directe omgeving.
Hoe maken we de zorg thuis net zo goed als in een zorginstelling?

3. Beter faciliteren van mantelzorgers

Zorg wordt voor een groot deel uitgevoerd door mantelzorgers. Ze zijn dus een belangrijke schakel in het zorgproces, en kunnen een goede aanvulling zijn op professionele zorg. Als mantelzorgers goed gefaciliteerd worden door de professionele zorg, stijgen resultaat én vertrouwen. Bovendien is zo meer maatwerk mogelijk, zowel richting mantelzorger als richting de patiënt.
Hoe zorgen we ervoor dat mantelzorgers precies weten bij wie ze terecht kunnen voor een specifieke zorgvraag?

4. Een betere leefcirkel voor dementerende patiënten

Zorg moet bovenal veilig zijn. Maar soms lijkt die veiligheid in strijd te zijn met de leefbaarheid. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met een dementie die thuis wonen. Ze willen vrij kunnen bewegen, maar voor hun eigen veiligheid worden bijvoorbeeld deuren afgesloten. Samen (professionele zorgaanbieders en de directe omgeving) kunnen we ervoor zorgen dat deze patiënten zich comfortabel en veilig voelen.
Hoe maken we de huiselijke leefcirkel van mensen met dementie zo groot mogelijk ?

Thema: Positieve gezondheid, persoonlijke veerkracht

Samen werken we aan gezondheid. Dat betekent bijdragen aan het vermogen om je aan te passen, en je eigen regie te voeren. Het gaat om veerkracht en het hebben van een betekenisvol leven. Preventie kan daarin een essentiële rol spelen. Maar waarom steken we er dan zo weinig tijd en energie in?

5. Werken aan je eigen veerkracht is leuk
Voorkomen is beter dan genezen. Preventie dus. Gelukkig weet iedereen dat werken aan je gezondheid goed is. Maar daardoor wordt preventie vaak ook als een verplichting ervaren, als een ‘moetje’. Met als gevolg dat er in de maatschappij minder aan preventie wordt gedaan dan je zou mogen verwachten. En hopen. Terwijl werken aan je persoonlijke veerkracht er juist voor kan zorgen dat je leven fijner wordt. Preventiebeleid zou zich dus meer moeten richten op positieve gezondheid.
Hoe overtuigen we iedereen in de regio dat werken aan je persoonlijke veerkracht plezierig is?

6. Werknemers helpen met hun eigen preventie
Gezondheid, preventie, mentaal welzijn, mantelzorg. Niet alleen zorgmedewerkers hebben hiermee te maken; het zijn onderwerpen waarbij iedereen op een of andere manier betrokken is of raakt. Hoe kunnen we inwoners in de regio helpen te werken aan hun eigen gezondheid en veerkracht, en hoe kunnen we ze leren dat preventie niet saai is, maar juist leuk kan zijn.
Hoe helpen we medewerkers hun eigen welzijn te verbeteren?

Over Dare2Cross Let’s Tech Care

Dare2Cross Let’s Tech Care wordt georganiseerd door InnovationQuarter, in samenwerking met Da Vinci College, Albert Schweitzer Ziekenhuis, gemeente Dordrecht, Deal Drecht City, Economic Board Drechtsteden.

Dit event bevindt zich in de fase:

Dare2Cross

Organisatoren:

InnovationQuarter, in samenwerking met Da Vinci College, Albert Schweitzer Ziekenhuis, gemeente Dordrecht, Deal Drecht City, Economic Board Zuid-Holland

Inspiratie

‘Nieuwe technieken kunnen werk zorgmedewerker verlichten’
Slimme technologie kan voorkomen dat medewerkers in de zorg lichamelijke klachten krijgen. En vaak zijn die oplossingen óók goed voor de patiënten. ->

‘Laat een oudere voor een verhuizing nadenken over zijn of haar wensen’
Moeten we niet veel eerder aan ouderen vragen wat hun persoonlijke wensen en voorkeuren zijn bij de verhuizen naar een verpleeg- of verzorgingshuis? ->

‘Help omgeving ggz-patiënten met herkennen triggers’
Geef voormalig cliënten van een ggz-instelling, hun omgeving én de huisarts meer handvatten voor het herkennen van triggers, om zo recidive te voorkomen. ->

‘Hello 24/7 kan een puzzelstukje zijn in de toekomst van de zorg’
Wie gaat wanneer op bezoek bij pa of ma? Wie maakt het huis schoon? Hello 24/7 ontwikkelde voor die vragen een digitale infrastructuur. ->

Terugblik 30 juni

‘Cliënten voorbereiden op terugkeer naar thuis kan onnodige herstarts voorkomen’

Het klinkt mooi: een kortere opname, waardoor de cliënt eerder naar huis mag. Dat kan er echter voor zorgen dat een cliënt onzeker wordt, bijvoorbeeld door druk van naasten. Dat kan zelfs leiden tot een nieuwe opname. Hoe zijn zulke onnodige herstarts te voorkomen? Lees verder

Techniek maakt zorgmedewerkers niet automatisch gezonder

Werken in de zorg is mooi, uitdagend en dankbaar. Maar veel handelingen in de zorg kunnen mentaal en/of fysiek zwaar zijn. Terwijl goede zorg alleen mogelijk is met inzet van gezonde medewerkers. Zorginstellingen besteden dus steeds meer aandacht aan vitaliteit. Daarvoor is veel technologie beschikbaar. Maar zomaar een apparaat kopen is níet de oplossing. “Het is voor zorginstellingen vaak onduidelijk waar ze moeten beginnen.” Lees verder

‘De ene verpleeghuisbewoner wil drukte, de andere rust’

Instellingen in de zorg en welzijn besteden bij intakes van nieuwe mensen veel aandacht aan medische aspecten. Dat is terecht. Maar vaak zijn juist de persoonlijke zaken minstens zo belangrijk. Heeft iemand bijvoorbeeld behoefte aan gezelschap, of juist aan rust? “Er zit altijd wat ruimte binnen een zorgsysteem.” Lees verder

Over Dare2Cross Let’s Tech Care

Dare2Cross Let’s Tech Care wordt georganiseerd door InnovationQuarter, in samenwerking met Da Vinci College, Albert Schweitzer Ziekenhuis, gemeente Dordrecht, Deal Drecht City, Economic Board Drechtsteden.