‘Laat een oudere voor een verhuizing nadenken over zijn of haar wensen’

Als een oudere naar een verpleeg- of verzorgingshuis verhuist, dan is er veel aandacht voor de zorgbehoefte. Dat is volledig terecht, vindt Irene Streefkerk, adviseur Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie bij PZC Dordrecht. Maar wordt het niet tijd dat veel eerder al wordt gekeken naar persoonlijke wensen en voorkeuren? Een onlangs ontwikkeld Wensenboekje kan daarin een grote rol spelen, verwacht Streefkerk.

Als een oudere verhuist naar een zorginstelling, dan breekt een onzekere tijd aan. Terwijl ze juist behoefte hebben aan rust en duidelijkheid. De zorg zou dan ook vaker de vraag moet stellen: wat vindt ú belangrijk? Ofwel: geef mensen de regie, inzage in het proces en handvatten om deze tijd goed te overbruggen. Dat is daarom een van de cases tijdens Dare2Cross: Let’s Tech Care op 1 februari. (Bekijk alle cases op https://www.dare2cross.nl/traject/lets-tech-care/#themas-en-cases). Volgens Irene Streefkerk van PZC Dordrecht zou een ‘wensenboekje’ een goede stap zijn.

“Een verpleeg- of verzorgingshuis krijgt vooraf informatie over de diagnose en zorgbehoefte van een nieuwe bewoner. Dat is goed geregeld: we weten daardoor vrij nauwkeurig welke zorgtaken nodig zijn. Maar in die diagnose wordt meestal geen rekening gehouden met persoonlijke wensen van de nieuwe bewoner. Daarbij kun je denken aan: hoe moeten we handelen als een bewoner op de intensive care komt, of hoe kijkt een bewoner aan tegen vaccinaties? Die informatie hebben we nu vaak nog niet op het moment van inhuizing

Daarom zou het volgens mij mooi zijn als een oudere voor een eventuele verhuizing al nadenkt en kan aangeven waaraan hij of zij behoefte heeft. Dat kan bijvoorbeeld met het Wensenboekje, dat onze ketenpartner Gene-ro (Geriatrisch Netwerk Rotterdam) onlangs ontwikkelde. Dat boekje stelt ouderen op een begrijpelijke manier een aantal belangrijke vragen over zorg. Daarmee worden zij dus geprikkeld na te denken over persoonlijke voorkeuren.

Die voorkeuren kunnen ze dan vastleggen: dat is ook handig voor het geval het in de toekomst minder gaat. En door die informatie kunnen we de zorg aanbieden waaraan behoefte is. Het sluit daarmee dus ook mooi aan op de wens van de nieuwe Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuiper. Die wil dat er meer aandacht komt voor preventie. Een oudere vooraf laten nadenken over zijn of haar wensen valt daar ook onder. ‘Advanced care planning’ dus.

Gene-ro verspreidt het Wensenboekje via het eigen netwerk. Het zou mooi zijn als meegewerkt kan worden het nog breder te verspreiden, bijvoorbeeld ook richting huisartsen, servicecoördinatoren of de thuiszorg. Daarvoor heb je zoveel mogelijk netwerken nodig, en goede ideeën. Daarom ben ik ook blij met Dare2Cross Let’s Tech Care. We kunnen daar dit soort ideeën delen en samen oppakken.”