De aanpak voor cross-sectorale
samenwerkingen rond actuele
ontwikkelingen