‘Cliënten voorbereiden op terugkeer naar thuis kan onnodige herstarts voorkomen’

Het klinkt mooi: een kortere opname, waardoor de cliënt eerder naar huis mag. Dat kan er echter voor zorgen dat een cliënt onzeker wordt, bijvoorbeeld door druk van naasten. Dat kan zelfs leiden tot een nieuwe opname. Hoe zijn zulke onnodige herstarts te voorkomen? 

Onnodige herstarts zijn duur voor de zorgsector en – vooral – vervelend voor de zorgcliënt. De eenvoudige oplossing lijkt: langer de tijd nemen voor bijvoorbeeld een opname, maar dat kost extra tijd van zorgprofessionals en is vervelend voor cliënten. De oplossing: cliënten beter voorbereiden op hun verblijf thuis of bij familie.

Volgens Marcel Wilschut, innovator bij het Albert Schweizer Ziekenhuis, kan de zorgsector daarbij leren van bijvoorbeeld Deense gevangenissen: “Daar is alles gericht op een terugkeer naar de maatschappij. Zo zijn de personeelsleden geen bewakers, maar coaches. De recidive daar is extreem laag. In het ziekenhuis zou dit intensiever kunnen gebeuren. Dus cliënten nadrukkelijker voorbereiden op hun terugkeer, en daar al vroeg in het zorgtraject mee beginnen.”

‘Wicked problem’

Het voorkomen van onnodige herstarts was dan ook het thema van een van de challenges tijdens Dare2Cross Let’s Tech Care. Doel van dat traject is meer innovatie in de zorg en welzijn door het samenbrengen van zorgprofessionals en -organisaties. Wilschut: “Steeds meer mensen hebben zorg nodig, terwijl er steeds minder personeel is. De problemen zijn dus wicked.”

Terwijl de oplossingen voor die problemen juist veel winst kunnen opleveren, vindt Erik Steenbakkers van Hollandfit. Hij was een van de deelnemers aan een Dare2Cross-bijeenkomst in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. “Ik geloof sterk in de eigen kracht, autonomie en energie van cliënten. Daarvoor dien je mensen ‘tools’ aan te reiken waarmee ze hun dagelijks leefpatroon kunnen verbeteren. De grootste behoefte zit volgens ons op het terrein van ontspanning zoals slaap, voeding en beweging.”

Digitale tools

Ook Hugo ’t Hart van het Leger des Heils was aanwezig bij de bijeenkomst in Dordrecht. Hij herkent het beeld dat de zorg slimme manieren moet vinden om bijvoorbeeld onnodige herstarts te voorkomen. “Je kunt geld in zorg blijven pompen, maar dat is nooit genoeg. We moeten dus blijven nadenken over oplossingen op de lange termijn. Bijvoorbeeld op het vlak van techniek, maatschappij, overheid, eigen organisatie of zorggebruikers.”

Zo bewijst het Leger des Heils dat techniek een steentje kan bijdragen aan het voorkomen van terugval. “Het begeleiden van onze zorggebruikers gebeurde voorheen face-to-face. Tijdens de coronacrisis gebeurde dat met tablets en via onze portal. Die technologie vervangt de persoonlijke gesprekken echter niet: het voegt juist iets toe. Want zo worden mensen beter voorbereid op de toepassing van digitale technieken in de maatschappij.”

Eigenaarschap

Het voorbeeld van het Leger des Heils toont aan dat maatwerk belangrijk is: wat voor de ene organisatie werkt, zal voor de andere organisatie misschien weinig verschil maken. Steenbakkers: “Preventie draait om maatwerk. En niet te vergeten: eigenaarschap. Hoe vergroot je de autonomie zodat je er daadwerkelijk mee aan de slag gaat. Gedrag en gezondheid hangen daarbij nauw met elkaar samen”

Wilschut van het Albert Schweizer Ziekenhuis: “De zorg in Nederland is op een enorm hoog niveau. Het kan bijna niet beter. Maar we zien ook groei van de zorgvraag aan zorg. Om die groei op te vangen moeten we samenwerken. Dat kun je niet individueel. Want als je het alleen doet, dan kun je hooguit je werkwijze iets verbeteren. Dat is dan ook het doel van Dare2Cross: een gezondere regio met gezondere mensen.”

Dare2Cross Let’s Tech Care wordt mogelijk gemaakt door InnovationQuarter, Da Vinci College, Albert Schweitzer Ziekenhuis, gemeente Dordrecht, Deal Drecht City, Economic Board Drechtsteden.