Inhoudelijk verslag Dare2Cross Let’s Tech Care

Hoe zorgen we samen voor meer innovatie in de zorg- en welzijnssector? Kunnen we bijvoorbeeld met digitalisering de kwaliteit verder verbeteren? Of hoe maken we zorg eenvoudiger en makkelijker vindbaar? Over deze – en andere – vragen gaat Dare2Cross Let’s Tech Care. Doel van dit traject is om regionale partijen van binnen én buiten de zorg en welzijn samen te brengen, en te werken aan innovaties op het gebied van onder meer slimmer samenwerken in de (digi)zorg en het centraal stellen van gebruikerservaringen.

Dare2Cross Let’s Tech Care startte in 2021 met eerste verkenningen en bijeenkomsten. Op basis daarvan werden vijf concrete cases geformuleerd. Deze cases stonden centraal tijdens een overkoepelende, tussentijdse bijeenkomst op 1 februari. Daaraan deden onder meer zorginstellingen, ondernemers, overheden en kennisinstellingen mee.

Input leveren op cases

Tijdens de bijeenkomst stonden vijf cases centraal. De deelnemers werden op basis van hun profiel en persoonlijke voorkeuren verdeeld over kleine werkgroepen. Deze werkgroepen gingen met de volgende vraagstellingen aan de slag:

  • Overbruggingszorg met aandacht voor persoonlijke wensen: Hoe zorgen we dat iedereen in de Drechtsteden weet voor een opname waar hij / zij aan toe is en hoe en welke acties hij ter voorbereiding kan nemen?
  • Betere aansluiting zorg thuis en in een zorginstelling: Hoe maken we de zorg thuis net zo goed als in een zorginstelling?
  • Beter faciliteren van mantelzorgers: Hoe zorgen we ervoor dat mantelzorgers precies weten bij wie ze terecht kunnen voor een specifieke zorgvraag?
  • Werken aan je eigen veerkracht is leuk: Hoe overtuigen we iedereen in de regio dat werken aan je persoonlijke veerkracht plezierig is?
  • Werknemers helpen met hun eigen preventie: Hoe helpen we medewerkers hun eigen welzijn te verbeteren?

Elke werkgroep ging aan de slag met enkele vragen en opdrachten over deze cases. Ze beantwoordden vragen als: Welke oplossingsrichtingen of technologieën ken je en/of waar ben je zelf mee bezig? De afrondende opdracht was het input geven op de volgende zin: ‘Zou het niet fantastisch zijn als <gebruikers> gebruikmaken van <techniek> zodat <resultaat>.’ In de bijlage van dit document vindt u links naar de Miro-boards, waarop de deelnemers hun input konden invullen.

De discussies binnen de werkgroepen waren energiek en positief, oordeelden de moderators. “Er werd vanuit oplossingen gesproken vanuit de ervaring van de deelnemers”, vertelde een van de gespreksleiders. En ook de deelnemers waren positief: “Hartstikke vlot en lekker tempo.”

Het resultaat

Deelnemers aan de werkgroepen werden uitgedaagd cross-sectoraal te denken. Ofwel: niet alleen kijken naar wat al gebeurt in de zorg en welzijn, maar ook naar mogelijke oplossingen in andere sectoren. Die oplossingen kunnen door het principe van copy/adapt/paste eventueel worden toegepast in de zorg en welzijn. De oplossingsrichtingen volgen allen de rode lijn ‘vinden, volgen, vooruitzien’. Of het nu gaat om mantelzorgers of om professionals in de overbruggingszorg: in alle gevallen willen betrokken partijen eenvoudig informatie en kennis vinden, ontwikkelingen kunnen volgen en kunnen voorspellen welke ontwikkelingen zich aandienen.

Vanzelfsprekend zijn daarbij enkele belangrijke randvoorwaarden én vragen, zoals de mogelijke winst voor de zorg en welzijn, de daadwerkelijke aanwezigheid van de vraag/behoefte, de beschikbaarheid van budget, mogelijk geïnteresseerde partijen binnen/buiten de zorg en welzijn, beschikbaarheid van gewenste/gedroomde technieken, en vooral: wie zet de eerste stap, en wie doet er mee? Deze twee laatste vragen staan centraal tijdens een volgende bijeenkomst.

Per case staan hieronder de meest opvallende input en concrete vervolgstappen

  • Overbruggingszorg met aandacht voor persoonlijke wensen

Bij deze case was veel input gericht op het mogelijk maken dat professionele zorgverleners en/of mantelzorgers informatie kunnen vinden. Dit zou in de vorm van een digitaal platform kunnen zijn, het liefst met een goede zoekfunctie. Benoemde vraagstukken waren: een regionaal overzicht van beschikbare plaatsen voor intramurale zorg, een regionaal methodische advanced care planning voor de persoonlijke wensen voor opname (bijvoorbeeld via een Wensenboekje)

  • Betere aansluiting zorg thuis en in een zorginstelling

Bij deze case stonden informatievoorziening, monitoring en sensoring centraal. De gebruikers hiervan zijn divers: van hulpbehoevenden (die onafhankelijk advies willen, bijvoorbeeld via een platform, een peer netwerk of augmented reality) als van zorgaanbieders (die op afstand bijvoorbeeld patiënten kunnen willen monitoren). Benoemde vraagstukken waren: telemonitoring, een vergelijkingswebsite met aanbieders en de inzet van VR0 en AR-oplossingen.

  • Beter faciliteren van mantelzorgers

Ook bij deze case staat informatievoorziening centraal. Hierbij werden technieken als chatbots, dashboards, apps, social media, communities en websites genoemd. Benoemde vraagstukken waren: de ontwikkeling van een platform (zoals Magister).

  • Werken aan je eigen veerkracht is leuk

Onder meer jongeren, ouderen, supermarkteigenaren en wijkbewoners zouden meer informatie moeten kunnen vinden over gezonde voeding en een gezonde levenshouding. Deze informatievoorziening zou kunnen plaatsvinden met bijvoorbeeld een app of qr-codes. Benoemde vraagstukken waren: een digitale vindplaats voor gezonde producten.

  • Werknemers helpen met hun eigen preventie

Ook bij deze case werd veel gesproken over informatievoorziening over onder meer voeding en levenshouding. Daarnaast zou het goed zijn werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen door verplicht aandacht te besteden aan vitaliteit, en daarvoor ook budgetten vrijmaken. Benoemde vraagstukken waren: gepersonaliseerd leefstijladvies (bijvoorbeeld door de inzet van smart watches).