Composieten

In het voorjaar van 2014 heeft in het Papendrechtse Apollohotel een bijzonder congres plaats gevonden. Grote en kleinere spelers uit de maritieme en luchtvaartindustrie – die rond de gemeente zijn geconcentreerd– ontmoetten elkaar en bekeken de mogelijkheden tot kennisuitwisseling en samenwerking.

Multinationals als Fokker en BosKalis hebben in Papendrecht hun hoofdkantoor. In de rest van de Drechtsteden regio zijn grote namen als IHC en Damen Shipyards te vinden, aangevuld met tientallen MKB-bedrijven in de maritieme sector. Samen met de luchtvaart bezorgen deze bedrijven Papendrecht en de regio wereldwijd een leidende positie. Internationaal worden ontwikkelingen in de Drechtsteden dan ook met grote belangstelling gevolgd.

Impuls

Tot voor kort waren staal en aluminium de belangrijkste basismaterialen in de scheepsbouw en vliegtuigindustrie. Daarin kwam de afgelopen jaren verandering. Vooral in de luchtvaart worden steeds vaker nieuwe, lichtere en sterkere materialen toegepast. Deze kunststoffen, zoals composiet, maken vliegen veiliger en goedkoper. In de maritieme sector wekken deze ontwikkelingen de interesse. Voor de gemeente Papendrecht een reden een platform te realiseren om samenwerking tussen de industrietakken te bevorderen en op die manier de leidende internationale positie van de Drechtsteden verder te versterken. Congres ‘Aerospace meets Maritime’ was een van de eye catchers van deze samenwerking.

Innovaties

Tijdens het congres gaven beide sectoren hun visie op de kansen en mogelijkheden van kennisuitwisseling. Kernvraag is of innovaties die in de ene sector worden ontwikkeld ook kunnen worden toegepast in de andere. Ofwel: kunnen scheepsbouwers op het gebied van materiaaltechnologie leren van de vliegtuigindustrie en andersom?
Tijdens zes ‘challenges’ werkten de deelnemers in workshops aan thema’s als verbindingen tussen nieuwe materialen en kostenreductie:
Challenge 1: Op naar een schaalsprong in productie
Challenge 2: Smart Materials
Challenge 3: Verbindingstechnieken
Challenge 4: Op naar uniforme serviceconcepten wereldwijd
Challenge 5: Composiet of niet: Aan de slag met kosten en baten in de levenscyclus!
Challenge 6: Junior Challenge

Junior Challenge

Twintig congresplaatsen waren gereserveerd voor Vwo-leerlingen uit klas vijf en zes van de twee scholengemeenschappen in Papendrecht. Ook daarvoor was het enthousiasme groot, zowel bij jongens als meisjes. Samen met minister Kamp gaven de leerlingen de aftrap voor het congres, daarna leerden ze onder meer op welke wijze binnen het bedrijfsleven kennis wordt gedeeld. In de ‘Junior Challenge’ dachten ze mee over innovaties die Nederland nodig heeft om een concurrerende wereldspeler te blijven.

Verbinden

Het programma voor het congres kwam tot stand in een expertteam waarin Fokker, Damen, Boskalis, Polyproducts, NMT Netherlands Maritime Technology en InnovationQuarter en de TU Delft vertegenwoordigd zijn. Coördinatie en organisatie waren in handen van de gemeente. ‘De rol die wij als gemeente Papendrecht vooral willen spelen’, licht burgemeester Kees de Bruin toe, ‘is het verbinden van partijen en werken aan resultaten die zichtbaar maken dat de samenwerking loont. Dit past in onze aanpak op de beleidsterreinen economie, duurzaamheid, onderwijs en arbeidsmarkt’.

‘Tijdens het congres’, vult wethouder Richard Korteland aan, ‘brachten bedrijven onderwerpen in die van belang zijn voor hun positie op de nationale en internationale markt.

Maar ook de verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs kwam nadrukkelijk aan de orde, bijvoorbeeld door leerlingen de mogelijkheid te bieden kennis te maken en samen te werken met bedrijven in de regio waar ze wonen. Inmiddels is ook een programma gestart waarin van basisonderwijs tot en met hoger onderwijs activiteiten en projecten rond het thema Aeropace meets Maritime concreet worden gemaakt. Van ontdekken van drijven en zinken in de watertafel bij kleuters tot een project voor leerlingen waarin meegedacht wordt over verbreding van de sluizen in het Panamakanaal, waarvoor Iv-Groep uit Papendrecht het ontwerp heeft gemaakt.’

Veel energie

‘We kunnen concluderen dat het congres veel energie en concrete vervolgstappen heeft opgeleverd voor zowel onderwijs als bedrijfsleven’, besluiten burgemeester en wethouder. ‘Zo trekken bijvoorbeeld verschillende bedrijven inmiddels samen op om vraagstukken uit te werken. Dat de belangstelling overweldigend was en niet aan alle verzoeken tot deelname gehoor gegeven kon worden, onderstreept de behoefte aan deze vorm van samenwerking nog eens. We blijven hier als gemeente dan ook graag een rol in spelen, vooral door nieuwe verbindingen tot stand te brengen, te stimuleren en te ondersteunen. We zorgen bijvoorbeeld voor structurele momenten waarop de voortgang of start van nieuwe initiatieven besproken en vastgelegd worden. We werken niet te veel in de breedte, maar richten ons vooral op pilots met concrete resultaten. Dat draagt bij aan het vertrouwen van de betrokken partners en leidt bijna als vanzelf naar nieuwe ideeën, nieuwe vormen van samenwerking en verrassende resultaten.’

Evaluatie

Vanuit het bedrijfsleven en andere partners is bij de evaluatie aangegeven graag verder te gaan met Aerospace meets Maritime en ieder jaar een thema te kiezen dat aansluit bij de actualiteit. Zowel de luchtvaartbouw als de maritieme sector zien kansen om via vergaande digitalisering en toepassing van diverse technologische ontwikkelingen hun innovatief vermogen te versterken.