Aerospace meets maritime & more

Op basis van het motto ‘Samen weten we meer en staan we sterker’ heeft de gemeente Papendrecht in 2013 diverse bedrijven uit de maritieme- en luchtvaartsector benaderd. Dit initiatief resulteerde in 2014 in het congres ‘Aerospace meets Maritime’, dat zich richtte op het creëren van samenwerkingsmogelijkheden tussen beide sectoren op het gebied van composieten.

In 2015 is deze opzet en bood het congres ene platform aan voor het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden binnen het thema Smart Industries. Vanwege de groeiende interesse tot deelname van bedrijven uit andere sectoren, heeft in 2016 de organisatie besloten het congres open te stellen voor andere sectoren en is gekozen voor een nieuwe naam: ‘Dare 2 Cross’. Het congres is tevens regionaal opgepakt: het is een Drechtsteden congres geworden met als vaste locatie de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

In 2016, de derde editie van Aerospace meets Maritime ging het event verder onder de naam: Dare2Cross. Het vervolg op het succesvolle Aerospace meets Maritime stond onder de inspirerende begeleiding van  Karl Raats.

Ruim 200 deelnemers gingen de uitdaging – georganiseerd door Drechtsteden en InnovationQuarter- in de Duurzaamheidsfabriek (Dordrecht) voor slim en samen cross-sectoraal innoveren aan, en… Dare 2 Cross!

Nieuwe relaties leggen binnen en vooral buiten je sector, stond centraal tijdens. Dare2Cross wil nog breder cross-sectorale innovatie stimuleren en een lanceerplatform zijn voor onverwachte samenwerkingen. Daar bleek ruime belangstelling voor te zijn. Mooie ontmoetingen en vervolgstappen zijn het resultaat.