Dit event bevindt zich in de fase:

Dare2Shape

Organisatoren:

InnovationQuarter, Greenport West-Holland, MRDH, TNO, provincie Zuid-Holland

Belangrijke data:

4 oktober
2 december

Het Innovatieprogramma AgriTech stimuleert cross-sectorale innovatie. Maar hoe begin je daarmee? Wat is bijvoorbeeld een goede innovatievraag, en welke partners kunnen daarbij helpen? Dat het organiseren van cross-sectorale samenwerking knap lastig kan zijn, bleek uit de voucherronde van afgelopen zomer. Om bedrijven en consortia te helpen, zet het programma het beproefde instrument Dare2Cross in. 

Wat is Dare2Cross?
Dare2Cross verbindt mensen, bedrijven en organisaties die elkaar in hun gebruikelijke omgeving niet vanzelfsprekend zouden ontmoeten. Dat verbinden gebeurt rondom specifieke, actuele thema’s. Zo waren er eerder Dare2Cross-trajecten over onder meer Biobased en Smart Production.

Hoe ziet Dare2Cross Grow-Tech for Greens eruit?

Op 4 oktober brengen we een divers gezelschap van binnen en buiten de sector samen onder de noemer: Grow-Tech for Greens. Daar worden de deelnemers uitgedaagd actuele vraagstukken in de tuinbouw te (her)formuleren en een breed scala aan oplossingsrichtingen te verkennen. Deze eerste bijeenkomst is kleinschalig en enkel op uitnodiging.

Vraagstukken die mogelijk worden uitgewerkt zijn: omgaan met personeelstekorten en seizoenspieken; strategische watergift voor een meer homogene teelt; het voorkomen van ziekte- en plagen; efficiëntere inkoopplanning voor het telen door het jaar heen; het voorkomen van stilstand door onderhoud van machines en imagoverbetering bij de consument.

Deelnemers zijn vooral tuinbouwondernemingen die deze problemen herkennen en nader kunnen toelichten; bedrijven uit andere sectoren die met vergelijkbare problemen te maken hebben en technologiebedrijven die mogelijk oplossingen kunnen aanbieden op deze vraagstukken. De deelnemers wordt gevraagd hun netwerk binnen en/of buiten de sector uit te nodigen en een bijdrage te leveren aan deze vraagstukken.

Deze relaties worden vervolgens uitgenodigd voor een grotere bijeenkomst op 2 december waar rond de vraagstukken gezocht wordt naar oplossingsrichtingen en mogelijke samenwerkingen verkend worden. Denkt u ook een actieve bijdrage te kunnen leveren aan deze vraagstukken, dan kunt u dit kenbaar maken bij het programma. De uitgediepte vraagstukken zullen vooraf gecommuniceerd worden.
Ideeën en samenwerkingen die ontstaan, kunnen worden uitgewerkt in een aanvraag voor een voucher bij AgriTech. De deadline voor het indienen van deze ronde zal begin 2022 zijn. Meer informatie wordt binnenkort bekend gemaakt via de programmapagina.

Meer weten?

Het innovatieprogramma AgriTech is een initiatief van InnovationQuarter, Greenport West-Holland, MRDH, de provincie Zuid-Holland en TNO. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie van het programma uit.