Predictive-maintenance

(Machine)onderhoud voorspellen en uitval voorkomen

In deze challenge denk je na over het kunnen voorspellen van (machine)onderhoud kunnen en voorkomen van uitval van apparatuur.

Predictive maintenance

Nu het teelt, op- en overslagproces steeds meer automatisering kent, is de bedrijfsvoering vaker afhankelijk van machines. Met het risico dat machines uitvallen. Hoe zorg je voor een bedrijfsvoering die daar op ingericht is? Hoe ondervang je risico’s die daar bij komen kijken? Data analytics, digital twins en sensoren kunnen inzichtelijk maken welke machines en processen het snelste stil komen te staan en welke impact die hebben op de rest van het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan het stilstaan van een klimaatcomputer, watergift, bemestingsunit, belichting of een sorteermachine. Op basis daarvan wordt het makkelijker om keuzes te maken in processen die echt onderhoud nodig hebben in plaats van jaarlijkse controles en aanpassingen. VR maakt het makkelijker om op afstand onderhoud van machines en apparatuur te monitoren, een techniek die we steeds meer toegepast zien worden in de maakindustrie, autoindustrie en aerospace. Op 2 december verkennen we welke specifieke cases er voor de tuinbouw relevant zijn.

Ja dit interesseert mij, ik wil me direct aanmelden voor Dare2Cross op 2 december.