Het Innovatieprogramma AgriTech stimuleert cross-sectorale innovatie. Maar hoe begin je daarmee? Wat is bijvoorbeeld een goede innovatievraag, en welke partners kunnen daarbij helpen? Dat het organiseren van cross-sectorale samenwerking knap lastig kan zijn, bleek uit de voucherronde van afgelopen zomer. Om bedrijven en consortia te helpen, zet het programma het beproefde instrument Dare2Cross in. 

Op 4 oktober hebben we een klein divers gezelschap van binnen en buiten de sector samengebracht onder de noemer: Grow-Tech for Greens. Deze deelnemers zijn uitgedaagd om samen actuele vraagstukken in de tuinbouw te (her)formuleren en een mogelijke oplossingsrichtingen te verkennen. Onder hen waren tuinbouwondernemingen die vraagstukken herkennen en nader kunnen toelichten; bedrijven uit andere sectoren die met vergelijkbare problemen te maken hebben en technologiebedrijven die mogelijk oplossingen kunnen aanbieden op deze vraagstukken.

Tot slot is aan alle deelnemers gevraagd om bedrijven uit hun netwerk te bedenken en uit te nodigen voor een grotere bijeenkomst op 2 december waarin nog dieper op de vraagstukken en oplossingen kan worden ingegaan en mogelijke samenwerkingen verkend worden. Ideeën en samenwerkingen die ontstaan, kunnen worden uitgewerkt in een aanvraag voor een voucher bij AgriTech. De deadline voor het indienen van deze ronde zal begin 2022 zijn. Meer informatie wordt binnenkort bekend gemaakt via de programmapagina.

Dare2Cross: Grow-Tech for Greens

Doel van de eerste, besloten bijeenkomst was onderzoeken voor welke uitdagingen binnen de tuinbouw slimme technologie de oplossing zou kunnen zijn. Hieruit volgden verschillende cases:

  • automatisering als oplossing voor personeelstekort en verloop;
  • het ontsluiten van consumentendata in de keten;
  • data slimmer inzetten voor optimale teeltplanning;
  • predictive maintenance: onderhoud kunnen voorspellen en uitval voorkomen;
  • en het beperken en verantwoorden van emissies tot bijna 0 in 2040.

In de cases werden bedrijven aangemoedigd te kijken naar voorbeelden van oplossingen uit o.a. de (maak)industrie; zorg; aerospace; en energiesector.