Consumentendata

Ontsluiten van consumentendata in de keten

In deze challenge denk je na over veranderende klantbehoeften en hoe ketensamenwerking en nieuwe technologieën je kunnen helpen daar beter op in te spelen.

Door de keten heen neemt de behoefte toe om de teelt en logistiek meer te sturen op basis van veranderende klantbehoeften. Door ketenprocessen transparanter te maken, wordt het voor de consument mogelijk om niet alleen te kiezen op basis van prijs of kwaliteit, maar ook op basis van duurzaamheid en eerlijke arbeid #truepricing. Blockchaintechnologie en sensoren bieden veel mogelijkheden om dit proces eenvoudig inzichtelijk en betrouwbaar te maken. In bijvoorbeeld de kledingindustrie en voedselindustrie zien we al verschillende voorbeelden hiervan. Klanten betalen graag iets meer voor een product waarvan zij weten dat de productie ervan duurzaam is geweest. Nieuwe positioneringsstrategieën en verdienmodellen zijn hierdoor mogelijk. Op 2 december verkennen we welke partijen interesse hebben om samen in te spelen op de wensen van de consument.

Ja dit interesseert mij, ik wil me direct aanmelden voor Dare2Cross op 2 december.