In deze challenge denk je na over het kunnen voorspellen van (machine)onderhoud kunnen en voorkomen van uitval van apparatuur.

Predictive maintenance

Nu het teelt, op- en overslagproces steeds meer automatisering kent, is de bedrijfsvoering vaker afhankelijk van machines. Met het risico dat machines uitvallen. Hoe zorg je voor een bedrijfsvoering die daar op ingericht is? Hoe ondervang je risico’s die daar bij komen kijken? Data analytics, digital twins en sensoren kunnen inzichtelijk maken welke machines en processen het snelste stil komen te staan en welke impact die hebben op de rest van het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan het stilstaan van een klimaatcomputer, watergift, bemestingsunit, belichting of een sorteermachine. Op basis daarvan wordt het makkelijker om keuzes te maken in processen die echt onderhoud nodig hebben in plaats van jaarlijkse controles en aanpassingen. VR maakt het makkelijker om op afstand onderhoud van machines en apparatuur te monitoren, een techniek die we steeds meer toegepast zien worden in de maakindustrie, autoindustrie en aerospace. Op 2 december verkennen we welke specifieke cases er voor de tuinbouw relevant zijn.

Ja dit interesseert mij, ik wil me direct aanmelden voor Dare2Cross op 2 december.

In deze challenge denk je na over het beperken en verantwoorden van emissies tot bijna 0 in 2040.

Zero-emission

De wereld staat voor een grote opgave om haar uitstoot terug te brengen. Vanuit de haven wordt CO2 uitgestoten die de tuinbouw nodig heeft om planten te laten groeien. Datacenters stoten veel warmte uit die gebruikt kan worden om kassen te verwarmen. De tuinbouw zelf voert veel water af dat gezuiverd of hergebruikt kan worden. Blockchaintechnologie en het Internet of Things kunnen helpen vraag en aanbod transparanter te maken en bijeen te brengen. Denk bijvoorbeeld aan het transparant maken van de uitstoot per bedrijf en het verhandelen van ongebruikte emissierechten aan bedrijven die teveel uitstoten. Op 2 december verkennen we samen welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn om emissies makkelijker verhandelbaar te maken. Wat is er bijvoorbeeld te leren uit andere sectoren zoals (non-food) transport, haven en energie?

Ja dit interesseert mij, ik wil me direct aanmelden voor Dare2Cross op 2 december.

Terug naar:

overzicht alle challenges

In deze challenge denk je na over veranderende klantbehoeften en hoe ketensamenwerking en nieuwe technologieën je kunnen helpen daar beter op in te spelen.

Door de keten heen neemt de behoefte toe om de teelt en logistiek meer te sturen op basis van veranderende klantbehoeften. Door ketenprocessen transparanter te maken, wordt het voor de consument mogelijk om niet alleen te kiezen op basis van prijs of kwaliteit, maar ook op basis van duurzaamheid en eerlijke arbeid #truepricing. Blockchaintechnologie en sensoren bieden veel mogelijkheden om dit proces eenvoudig inzichtelijk en betrouwbaar te maken. In bijvoorbeeld de kledingindustrie en voedselindustrie zien we al verschillende voorbeelden hiervan. Klanten betalen graag iets meer voor een product waarvan zij weten dat de productie ervan duurzaam is geweest. Nieuwe positioneringsstrategieën en verdienmodellen zijn hierdoor mogelijk. Op 2 december verkennen we welke partijen interesse hebben om samen in te spelen op de wensen van de consument.

Ja dit interesseert mij, ik wil me direct aanmelden voor Dare2Cross op 2 december.

Terug naar:

overzicht alle challenges

In deze challenge denk je na over automatisering als oplossing voor hoge personeelstekorten en een hoog verloop.

Personeel

Repeterend werk zoals scouten, orderpicking, oogsten en onderhoudswerkzaamheden hoeft niet altijd door mensen gedaan te worden. Een robot kan dit vaak beter en slimmer. Ook voor de inzet van complex werk en groene kennis, kan automatisering voordelen bieden. Denk aan het meten van plantgezondheid, groeiverschillen en fotosynthese. Wanneer we verschillende (bestaande) technologieën combineren, kun je tot meer efficiëntie en nieuwe verdienmodellen komen. Op 2 december ontdekken we samen wat er mogelijk is om van de personeelsproblemen in de tuinbouw af te komen. Wat kunnen we leren van andere sectoren die ook te maken hebben met een hoog tekort of verloop zoals de maakindustrie en de zorg? En hoe passen we dat toe voor de tuinbouw?

Ja dit interesseert mij, ik wil me direct aanmelden voor Dare2Cross op 2 december.

Terug naar:

overzicht alle challenges

In deze challenge denk je na over het slimmer inzetten van data. We willen graag subgroepen vormen op basis van de aanwezige tuinbouwbedrijven. Bijvoorbeeld een groep telers die hun kascapaciteit willen optimaliseren. Of een groep handelaren en bedrijven uit de verslogistiek die hun opslag- en logistieke faciliteiten voor groente en fruit efficiënter willen inrichten.

Personeel

Als teler heb je veel verschillende soorten rassen in een kas. Je wilt je kas zo optimaal mogelijk benutten, maar je bent afhankelijk van externe omstandigheden. Denk aan: teeltduur, temperatuur, hoeveelheid licht, verkoopprognose, beschikbare uitgangsmaterialen en planning. Tijdens Dare2Cross kun je samen met andere telers en technologiebedrijven verkennen welke technologieën hierbij kunnen helpen en of het mogelijk is om hier samen een oplossing in te toetsen. Het optimaliseren van bedrijfsvoering en planningsvraagstukken is niet enkel iets wat in de tuinbouw wordt toegepast. Succesvolle toepassingen uit de veehouderij, maakindustrie of voedselindustrie kunnen wellicht inspireren.

Ja dit interesseert mij, ik wil me direct aanmelden voor Dare2Cross op 2 december.

Terug naar:

overzicht alle challenges