Zero-emission

Beperken en verantwoorden emissies

In deze challenge denk je na over het beperken en verantwoorden van emissies tot bijna 0 in 2040.

Zero-emission

De wereld staat voor een grote opgave om haar uitstoot terug te brengen. Vanuit de haven wordt CO2 uitgestoten die de tuinbouw nodig heeft om planten te laten groeien. Datacenters stoten veel warmte uit die gebruikt kan worden om kassen te verwarmen. De tuinbouw zelf voert veel water af dat gezuiverd of hergebruikt kan worden. Blockchaintechnologie en het Internet of Things kunnen helpen vraag en aanbod transparanter te maken en bijeen te brengen. Denk bijvoorbeeld aan het transparant maken van de uitstoot per bedrijf en het verhandelen van ongebruikte emissierechten aan bedrijven die teveel uitstoten. Op 2 december verkennen we samen welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn om emissies makkelijker verhandelbaar te maken. Wat is er bijvoorbeeld te leren uit andere sectoren zoals (non-food) transport, haven en energie?

Ja dit interesseert mij, ik wil me direct aanmelden voor Dare2Cross op 2 december.