Artikelen door Mandy van Tilborg

(Machine)onderhoud voorspellen en uitval voorkomen

In deze challenge denk je na over het kunnen voorspellen van (machine)onderhoud kunnen en voorkomen van uitval van apparatuur. Nu het teelt, op- en overslagproces steeds meer automatisering kent, is de bedrijfsvoering vaker afhankelijk van machines. Met het risico dat machines uitvallen. Hoe zorg je voor een bedrijfsvoering die daar op ingericht is? Hoe ondervang […]

Beperken en verantwoorden emissies

In deze challenge denk je na over het beperken en verantwoorden van emissies tot bijna 0 in 2040. De wereld staat voor een grote opgave om haar uitstoot terug te brengen. Vanuit de haven wordt CO2 uitgestoten die de tuinbouw nodig heeft om planten te laten groeien. Datacenters stoten veel warmte uit die gebruikt kan […]

Ontsluiten van consumentendata in de keten

In deze challenge denk je na over veranderende klantbehoeften en hoe ketensamenwerking en nieuwe technologieën je kunnen helpen daar beter op in te spelen. Door de keten heen neemt de behoefte toe om de teelt en logistiek meer te sturen op basis van veranderende klantbehoeften. Door ketenprocessen transparanter te maken, wordt het voor de consument […]

Personeelstekort en hoog verloop

In deze challenge denk je na over automatisering als oplossing voor hoge personeelstekorten en een hoog verloop. Repeterend werk zoals scouten, orderpicking, oogsten en onderhoudswerkzaamheden hoeft niet altijd door mensen gedaan te worden. Een robot kan dit vaak beter en slimmer. Ook voor de inzet van complex werk en groene kennis, kan automatisering voordelen bieden. […]

Optimaliseren van planningsvraagstukken

In deze challenge denk je na over het slimmer inzetten van data. We willen graag subgroepen vormen op basis van de aanwezige tuinbouwbedrijven. Bijvoorbeeld een groep telers die hun kascapaciteit willen optimaliseren. Of een groep handelaren en bedrijven uit de verslogistiek die hun opslag- en logistieke faciliteiten voor groente en fruit efficiënter willen inrichten. Als […]